REGAS OIL SL

 

L'informem que les dades personals obtingudes a partir d'aquest formulari, així com la seva direcció de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable REGAS OIL SL, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada i que poguessi ser del seu interés.

 

REGAS OIL SL es compromet a l'ús exclusiu de les dades, recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat mencionada anteriorment.

 

L'interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

 

L'enviament d'aquest e-mail implica l'acceptació de les clàusules exposades.

 

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació o oposició, en els termes que estableix al Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent direcció REGAS OIL SL; C/TARRAGONA, 29-31, 08850 GAVA.